The worlds largest Booklets Collection

NEW ISSUE SERVICE


Er verschijnen doorlopend nieuwe boekjes. Informatie daarover in de postzegelbladen is vaak nogal gebrekkig. Ook de normale postzegelhandel houdt de boekjes niet zo goed in de gaten. Om manco's in uw collectie te voorkomen, verdient het aanbeveling een abonnement te nemen voor de boekjes van één, meerdere of alle landen. Of motieven als vogels, vlinders, vuurtorens, honden, vissen, spoorwegen, schepen… 

Prijzen voor abonnementen liggen altijd 10% beneden de normale verkoopprijzen! 

De boekjes worden van tijd tot tijd met een factuur aan de abonnees gestuurd. Er wordt geen depotbedrag gevraagd. Portokosten zijn altijd extra.